Ny användare
Ange medlemsnummer:
För att ta reda på ditt medlemsnummer kan du i första hand logga in på Hyresgästföreningens webb med hjälp av Bank-id. Ditt medlemsnummer finns också på vår medlemstidning Hem & Hyra. Har du inte Bank-id eller Hem & Hyra kan du ringa vårt medlemscenter på 0771-443 443.

Jag har tagit del av hur Hyresgästföreningen använder mina personuppgifter. Läs mer

 

Behandling av personuppgifter
Motionssystemet

När du skapar konto i motionssystemet hämtas automatiskt uppgifter om ditt medlemskap från vårt medlemsregister. Det är för att vi ska kunna veta att alla som skriver motioner är medlemmar, och vilken region och förening var och en tillhör. Dina personuppgifter (namn och organisatorisk tillhörighet) kommer också finnas med i de motioner du skriver.

När du skriver motioner kan du också välja att lägga in kontaktuppgifter i ett textfält för detta som heter just "kontaktuppgifter" – detta är frivilligt och är till för de tjänstemän och förtroendevalda som kan behöva kontakta dig om dina motioner. Kontaktuppgifterna kommer inte att stå med i själva motionerna när de publiceras på webben och skickas till ombuden inför stämman.

Eventuella personuppgifter som skrivs in i själva motionstexten kommer däremot att komma med i motionen, liksom ditt namn om du motionerar som enskild medlem.

Uppgifterna som sparas i själva motionssystemet raderas senast sex månader efter förbundsstämmans genomförande. Motionerna raderas däremot inte då de blir en del av Hyresgästföreningens historia.

Som medlem i Hyresgästföreningen ska du självklart känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter

Hyresgästföreningen respekterar din integritet som medlem och vill att du ska känna dig helt trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy hittar du information om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur länge uppgifterna sparas. Du får även information om dina rättigheter gentemot oss när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Om vi lämnar medlemsinformation vidare till en samarbetspartner så skriver vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem som garanterar att medlemsinformationen inte sprids vidare. Dina uppgifter används endast för att ge dig erbjudanden om avtalade medlemsförmåner.


Kontakta oss
Du har alltid möjligheten att höra av dig till oss om du inte vill bli kontaktad av oss eller våra samarbetspartners. Hör då av dig via våra kontaktuppgifter.

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vårt Dataskyddsombud.

Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679.