Ny användare
Välj din avdelning
Jag godkänner att min motion med namn på mig som motionär kan komma att publiceras tillsammans med kongresshandlingarna. I övrigt hanteras personuppgifter enligt Lärarförbundets riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du hittar mer info här